Orlando Vici. Hingsen Thunder Lady skal bedekkes med.